Droogte / Zomermonitor

Rijnland publiceert van april tot begin oktober bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over onder andere verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

Het actuele beeld van 2 juni 2022 binnen Rijnland en de verwachte ontwikkeling qua weer en Rijnafvoer voor de komende periode laten zich als volgt kort samenvatten:

 • De algehele situatie rond het waterbeheer van Rijnland is gunstig.
 • De Rijnlandse calamiteitenorganisatie is niet opgeschaald.
 • T.o.v. 12 mei (vorige zomermonitor) is het neerslagtekort in het zuidelijk deel van Rijnland gelijk gebleven of zelfs gedaald. In het noordelijk deel van Rijnland is het neerslagtekort iets toegenomen.
 • Het neerslagtekort in Rijnland (28 tot 73 mm) is lager dan het landelijk gemiddelde en levert geen problemen op binnen Rijnland.
 • Komende periode zon en stapel wolken, zondag en maandag enkele regen- of onweersbuien, daarna afnemende neerslagkansen.
 • Over ruim een week geregeld zon, temperaturen iets boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar en dagelijks 30-40% kans op een enkele bui.
 • Het KNMI voorziet voor een periode van 15 dagen dat het landelijk gemiddeld neerslagtekort toeneemt met 22 mm tot ongeveer 130 mm. Regionale verschillen zijn mogelijk.
 • In Rijnland zal het neerslagtekort de komende 10 dagen toenemen tot 46-100 mm, hetgeen niet zal leiden tot problemen.
 • De Rijnafvoer zal de komende paar dagen geleidelijk afnemen tot ca. 1.250 m3/s op za. 4 juni om daarna weer toe te nemen tot 1.600-1.700 m3/s over 2 weken.
 • Rijnland kan de komende periode met de verwachte Rijnafvoer via boezemgemaal Gouda voldoende water van voldoende kwaliteit inlaten uit de Hollandsche IJssel.
 • De chloridegehaltes in de boezem zijn goed met lage tot normale waarden.
 • Door bij Gouda water in te laten en met boezemgemalen in Spaarndam, Halfweg en Katwijk water af te voeren, kan de interne verzilting uit de diepe kwelpolders effectief worden bestreden.
 • Hierdoor blijft het verziltingsbeeld van de boezem goed en blijven de chloridewaardes laag.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de bijlage.

Algemene vragen aan Rijnland over droogte kunt u sturen naar KlantContactTeam@rijnland.net

De volgende zomermonitor verschijnt afhankelijk van de weersontwikkeling en de Rijnafvoer over enkele weken. Indien er eerder sprake is van een snel oplopend neerslagtekort en/of sterk dalende Rijnafvoer of andere bijzondere omstandigheden zal de volgende zomermonitor eerder verschijnen.

2022

2021

2020