Droogte / Zomermonitor

Het laatste nieuws over droogte in Rijnlands gebied.

Bij droogte over een lange periode neemt Rijnland maatregelen om het waterpeil op orde te houden, om de stabiliteit van de waterkeringen te waarborgen en voldoende zoet water naar het gebied aan te voeren.

Zoetwatertoevoer via KWA wordt afgebouwd

Laatste update: 16 september 2022

  • Sinds 18 juli krijgt West-Nederland extra zoetwater via de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) én indirect via een doorvoerroute door de Krimpenerwaard. Deze maatregel werd genomen om de droogte in het gebied het hoofd te bieden en verzilting tegen te gaan.
  • Nu er weer neerslag valt en de dagen korter worden (met minder verdamping als gevolg) en ook de Rijnafvoer langzaam stijgt, is een omslagpunt bereikt. Dit maakt dat de KWA kan worden afgebouwd.
  • De KWA wordt in september en oktober stapsgewijs en gecontroleerd afgebouwd. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zet Gemaal De Aanvoerder uit. Via het Noordergemaal wordt nog wel water ingelaten.
  • Op 16 september om 12.00 uur wordt de beperking in het schutregime bij de Grote Sluis in Spaarndam opgeheven en is de Kolksluis niet langer gestremd.
  • Het vaarverbod op de Leidsche Rijn wordt naar verwachting aan het eind van volgende week opgeheven.
  • De Rietveldsluis blijft ’s avonds en ’s nachts gestremd.
  • Rijnland blijft de komende periode doorgaan met de inspectie van zeer droogtegevoelige dijken, omdat er nog altijd sprake is van een neerslagtekort.

Zoetwatertekort

Oorzaken van het zoetwatertekort waren de dalende Rijnafvoer en de aanhoudende droogte. Door die dalende Rijnafvoer was er deze zomer onvoldoende tegendruk van rivierwater om indringing van verzilt water op de Nieuwe Waterweg (nabij Rotterdam) en verder stroomopwaarts tegen te gaan. Hierdoor kan de Hollandse IJssel tot aan Gouda verzilt raken, waardoor Rijnland de inname van water uit de Hollandse IJssel moest staken. Dit gebeurt wanneer het chloridegehalte van het inlaat water te hoog is geworden wat bijvoorbeeld schadelijk is voor kwetsbare gewassen en kwetsbare natuur.

Over de KWA

De KWA is een stelsel van stuwen, watergangen en gemalen dat in tijden van watertekort zoetwater aanvoert vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal; twee inlaatpunten waarop de zee geen invloed heeft. De waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard realiseren samen de KWA. Rijkswaterstaat regelt de verdeling van water over Nederland en stelt het water beschikbaar voor de KWA.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

KWA en DKW kaart

Over droogte en zoetwatervoorziening

In droge perioden is er risico op watertekort of oplopende zoutgehalten. Daarom zet Rijnland zich maximaal in om problemen te voorkomen en te zorgen voor voldoende zoetwater.

Inundatie melden

Het is droog in Nederland. Zo ook in het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Droogte heeft impact op de dijken, de waterpeilen in ons gebied en op (de aanvoer van) voldoende zoet water.

Het gevolg is dat we bewust met ons water omgaan. Een dus ook spaarzaam met oppervlaktewater. Om te inunderen wordt dit water gebruikt. Graag wil het hoogheemraadschap van Rijnland inzicht krijgen in waar land wordt geïnundeerd. Op die manier kunnen we goed anticiperen op de watervraag in ons gebied.

Rijnland vraagt u om vijf dagen voor aanvang van inundatie een melding te doen. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Contact

Klantcontactteam

Telefoonnummer
071 - 306 3535