Droogte / Zomermonitor

Nieuws en informatie over droogte in Rijnlands gebied.

Bij droogte over een lange periode neemt Rijnland maatregelen om het waterpeil op orde te houden, om de stabiliteit van de waterkeringen te waarborgen en voldoende zoet water naar het gebied aan te voeren.

Actuele maatregelen

Laatste update: 3 augustus 2023

Sinds 12 juli krijgt West-Nederland extra zoet water via de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA). Rijkswaterstaat stelt vanuit het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek zoet water beschikbaar, dat via hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden naar de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard wordt aangevoerd. De neerslag van de afgelopen periode zorgt ervoor dat het neerslagtekort is teruggelopen. Het zoutgehalte in het water is weer normaal en de watervraag voor peilhandhaving en vanuit de agrarische sector is weggevallen. Door deze ontwikkelingen zijn de eerder genomen droogtemaatregelen nu niet meer nodig.

Zomermonitor 2023

Rijnland publiceert bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over onder andere verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit. In de zomermonitor lees je het actuele beeld én de verwachte ontwikkeling qua weer en Rijnafvoer voor de komende periode. De zomermonitor verschijnt afhankelijk van het weer en de Rijnafvoer ongeveer wekelijks en is hieronder te downloaden.

zomermonitor Rijnland 2023 - nr. 06 - dd 27-07-2023
5,2 MB
download
zomermonitor Rijnland 2023 - nr. 05 - dd 20-07-2023
5,5 MB
download
zomermonitor Rijnland 2023 - nr. 04 - dd 13-07-2023
4,6 MB
download
zomermonitor Rijnland 2023 - nr. 03 - dd 05-07-2023
6,2 MB
download
zomermonitor Rijnland 2023 - nr. 02 - dd 28-06-2023
3,5 MB
download
zomermonitor Rijnland 2023 - nr. 01 - dd 07-06-2023
2,0 MB
download

Over droogte en zoetwatervoorziening

In droge perioden is er risico op watertekort of verzilting. Daarom werken we elke dag aan voldoende zoet water.

Veelgestelde vragen over droogte

Contact

Klantcontactteam

Telefoonnummer
071 - 306 3535