Droogte / Zomermonitor

Rijnland publiceert van april tot begin oktober bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over onder andere verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

Het actuele beeld binnen Rijnland van 16 augustus 2021 en de verwachte ontwikkeling qua weer en Rijnafvoer voor de komende periode laat zich als volgt kort samenvatten:

  • De algehele situatie rond het waterbeheer van Rijnland is gunstig.
  • De Rijnlandse calamiteitenorganisatie is niet opgeschaald.
  • Het neerslagtekort is blijvend laag, veroorzaakt door de natte maanden mei en juni, en het geregelde neerslag in de periode daarna in combinatie met wisselvallig weer.
  • In grote delen van Rijnland is sprake van een neerslagtekort van minder dan 50 mm, in het oostelijk deel van Rijnland is het neerslagtekort iets hoger tot maximaal 100 mm, wat nog steeds laag is vergeleken met de 3 afgelopen zomers.
  • Komende periode tot het weekend licht wisselvallig en koel weer. In het weekend tijdelijk droger en temperaturen rond of iets boven normaal.
  • Daarna overwegend droog zomerweer met ca. 30% kans op licht wisselvallig weer, waarbij temperaturen rond of iets onder het langjarig gemiddelde zullen uitkomen.
  • Het KNMI voorziet voor een periode van 15 dagen dat het landelijk gemiddeld neerslagtekort toeneemt met slechts 9 mm tot ongeveer 56 mm. Regionale verschillen zijn mogelijk en e.e.a. is afhankelijk van de werkelijke neerslag de komende periode.
  • De Rijnafvoer is geleidelijk afgenomen tot circa 2.500 m3/s op maandag 16 augustus en zal tot eind augustus geleidelijk verder afnemen tot waardes tussen 2.000 en 1.750 m3/s.
  • Rijnland kan de komende periode dankzij de verwachte Rijnafvoer voldoende water van voldoende kwaliteit inlaten uit de Hollandsche IJssel via boezemgemaal Gouda.
  • Door bij Gouda in te laten en bij de andere boezemgemalen uit te malen kan effectief de interne verzilting uit de diepe kwelpolders worden bestreden waardoor het verziltingsbeeld in de boezem goed blijft.

Voor meer informatie kunt u de zomermonitor downloaden onderaan deze pagina. 

Algemene vragen over droogte aan Rijnland kunt u sturen naar KlantContactTeam@rijnland.net.

Voor nu is dit de laatste zomermonitor van 2021, vanwege de goede beheersbaarheid van de situatie. Indien de situatie daar onverhoopt om vraagt zal alsnog een extra versie van de zomermonitor verschijnen. Dit is niet de verwachting.

2021

2020