blauwalg

Meldpunt

Telefoonnummer (071) 306 35 35

Rijnland zorgt voor een goede waterhuishouding. Dat betekent droge voeten en schoon water. Heeft u iets in het gebied gezien dat van belang is voor Rijnland? Wij ontvangen graag meldingen van bijvoorbeeld:

 • een te hoog of te laag waterpeil;
 • een dijk die verzakt is of waar u water uit ziet sijpelen;
 • een sloot waar dode vissen of watervogels in liggen;
 • een verontreinigde sloot;
 • plantengroei die de doorstroming van een watergang belemmert;
 • een mogelijk illegale lozing of illegaal werk bij het water of op een dijk;
 • schade of overlast door werkzaamheden, die in opdracht van Rijnland plaatsvinden;
 • een mogelijk defect aan een rioolwaterzuivering, (riool-)gemaal, stuw of duiker;
 • een mogelijk defect aan een sluis;
 • overlastgevende algengroei.

Om uw melding te kunnen behandelen, hebben wij de volgende informatie nodig:

 • Een beschrijving van de melding.
 • Een zo exact mogelijke locatieaanduiding. Geef dit via het formulier op een kaart aan.
 • De mate van overlast of de schade.
 • Bij voorkeur een mogelijke oorzaak of veroorzaker.

Binnen drie werkdagen is bekend of uw melding door Rijnland in behandeling zal worden genomen. Uw melding wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen afgehandeld. Indien u dit wenst wordt de afhandeling van uw melding aan u teruggekoppeld.

Spoedeisende melding

Dreigt er een overstroming? Ziet u een scheur in de dijk? Of is het water ernstig vervuild? Bel dan direct Rijnland op telefoonnummer (071) 306 35 35. Bij twijfel kunt u ons altijd bellen.

Bij een dreigende dijkdoorbraak, extreme wateroverlast of droogte of een incident op een rioolwaterzuiveringsinstallatie komt de calamiteitenorganisatie in actie.

Niet-spoedeisende melding

Voor een niet-spoedeisende melding kunt u een melding maken via het meldingenformulier. Heeft u vragen over de afhandeling van uw melding, of doet u de melding liever telefonisch, dan kunt u ons ook tijdens kantooruren (8:00 tot 17:00 uur) bereiken via telefoonnummer (071) 306 35 35. Een melding schriftelijk indienen kan door te schrijven naar het Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Exoten/waterplanten

Heeft u teveel waterplanten in uw vijver of aquarium? Gooi ze dan in uw groencontainer en niet in de sloot! Het lijkt misschien zonde om waterplanten weg te gooien, maar als ze in de sloot belanden, kunnen de waterplanten een ware plaag vormen. Bovendien is de bestrijding ervan erg kostbaar.

Zo brengt u ons op de hoogte

Ziet u ergens exotische waterplanten, meld het ons dan alstublieft direct. Dit kan met het meldformulier exotische waterplanten of telefonisch:  (071) 306 35 35 (alleen tijdens kantooruren).

Grondwaterproblemen?

Heeft u een vraag of melding over water in de kelder, kruipruimte, schuur of tuin? Neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Zwemwater melding?

Heeft u een vraag of melding over zwemwater? Neem dan contact op via de zwemwatertelefoon.

Muskusrat gezien?

Heeft u een muskusrat gezien, dan kunt u dit melden op http://www.muskusrattenbeheer.nl/ of via de telefoon (030) 634 57 00. 

Meldpunt Water: één plek voor alle watermeldingen

U kunt uw melding ook doorgeven via Meldpunt Water. Meldpunt Water is een overkoepelende website waar alle meldingen over problemen op en om het water kunnen worden gedaan. De meeste meldingen worden automatisch doorgestuurd naar de juiste instantie. Meldingen waarvan niet direct duidelijk is waar deze thuis horen, worden handmatig beoordeeld en binnen een werkdag doorgestuurd. Inmiddels zijn alle gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en Rijkswaterstaat op Meldpunt Water aangesloten.

meldpunt water.jpeg