Meldpunt

Is er iets aan de hand? Geef het aan ons door.

Dreigt er een overstroming? Zie je een scheur in de dijk? Is het water ernstig vervuild? Of heb je een vraag? Op werkdagen kun je ons bereiken tussen 8.00-17.00 uur voor vragen en meldingen. Voor spoedeisende meldingen zijn we ook buiten kantoortijden, 24/7 bereikbaar.

Meldingenformulier

Is het niet spoedeisend? Dan kun je een melding doen via telefoon, chat, het digitale formulier of schriftelijk per post. Het postadres is: Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Naar het formulier

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de meest gestelde vragen aan Rijnland. Over waterpeil, dieren en planten, zwemwater, subsidies en meer. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Goed om te weten

Om een melding te kunnen behandelen, hebben wij de volgende informatie nodig:

 • Een beschrijving van de melding.
 • Een zo exact mogelijke locatie. Geef dit via het formulier op een kaart aan.
 • De mate van overlast of de schade.
 • Bij voorkeur een mogelijke oorzaak of veroorzaker.

Binnen drie werkdagen is bekend of de melding door ons in behandeling wordt genomen. Jouw melding wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 10 werkdagen, afgehandeld.

Dag en nacht paraat

Onze speciaal getrainde medewerkers staan dag en nacht paraat. Zo kunnen we bij ongevallen en calamiteiten snel en goed optreden. Hoe dat werkt en wat je zelf kunt doen lees je hier.

dijkdoorbraak Reeuwijk

Wat kun je melden?

Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water. Wij ontvangen graag meldingen van bijvoorbeeld:

 • Een te hoog of te laag waterpeil.
 • Een dijk die verzakt is of waar u water uit ziet sijpelen.
 • Een sloot waar dode vissen of watervogels in liggen.
 • Een verontreinigde sloot.
 • Plantengroei die de doorstroming van een watergang belemmert.
 • Een mogelijk illegale lozing of illegaal werk bij het water of op een dijk.
 • Schade of overlast door werkzaamheden, die in opdracht van Rijnland plaatsvinden.
 • Een mogelijk defect aan een rioolwaterzuivering, (riool-)gemaal, stuw of duiker.
 • Een mogelijk defect aan een sluis.
 • Overlast gevende algengroei.
 • Exotische waterplanten.
 • Een kwetsbaarheid in één van onze systemen. Dit kan via het formulier Kwetsbaarheden in onze systemen.