Dag en nacht paraat

Onze speciaal getrainde medewerkers staan dag en nacht paraat om bij ongevallen en calamiteiten snel en goed te kunnen optreden. Op deze pagina leest u hoe dat in z'n werk gaat en wat u zelf moet doen bij wateroverlast of een overstroming.

Algemene voorzorgsmaatregelen

In het werkgebied van Rijnland ligt veel water en grote delen van dit gebied liggen onder de zeespiegel. Wateroverlast of een overstroming behoren dus tot de mogelijkheden. Om dat te voorkomen investeren we flink in versterking van dijken en de kust. Ook worden er speciale gebieden geschikt gemaakt om een teveel aan water vast te houden.           

Bestrijdingsplannen

Als waterbeheerder en waterzuiveraar hebben we voornamelijk te maken met problemen met water die kunnen optreden:

 • te veel of te weinig water
 • plotselinge verontreinigingen
 • een overstroming of ernstige schade aan een waterkering of een sluis 
 • een probleem bij het transport of het zuiveren van afvalwater 

We werken met een algemeen calamiteitenplan en voor elk onderwerp een speciaal bestrijdingsplan. Daar staat in detail in hoe de calamiteitenorganisatie maatregelen moet nemen om ernstige gevolgen te voorkomen of tegen te gaan. We werken daarbij nauw samen met de hulpdiensten in de regio waar de crisis plaatsvindt.

Dit kunt u zelf doen

Het is belangrijk dat ook ú weet wat u moet doen vóór en tijdens een overstroming.

Vóór een overstroming:

 • Zorg dat u een radio op batterijen hebt.
 • Stel de regionale rampenzender in op uw radio en/of tv.
 • Zorg dat u een noodpakket in huis hebt.
 • Bedenk bij wie u terecht kunt als u uw huis zou moeten verlaten vanwege overstromingsgevaar.
 • Zoek een alternatieve route om daar te komen, omdat bij evacuatie mogelijk veel wegen vol staan.
 • Kijk voor meer informatie ook op www.onswater.nl

Tijdens een overstroming:

 • Luister naar de rampenzender en kijk op www.crisis.nl
 • Volg de aanwijzingen van de overheid en hulpverleners op.
 • Als u moet evacueren, of als het water tot aan uw huis komt: schakel gas en elektriciteit uit.
 • Maak een evacuatiepakket klaar.
 • Als de tijd het toelaat: sla waardevolle spullen op een droge plaats op.
 • Als u niet weg kunt: ga naar het hoogste punt in uw huis en neem uw radio op batterijen en uw noodvoorraad mee.

Rampenzenders

Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke omroep in uw regio rampenzender is.

Meer informatie?

Ons calamiteitenplan kunt u op deze pagina downloaden.