Onderzoek in het archief

Handreiking voor genealogisch onderzoek

Het hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden beheert de archieven van het hoogheemraadschap en zijn vele rechtsvoorgangers, waterschappen en polders. Deze archieven zijn openbaar en voor iedereen ter inzage in de studiezaal. U vindt er informatie over de ontwikkelingen van de waterschappen en het waterbeheer in de regio. Maar wist u dat u in deze archieven ook veel genealogische informatie kunt vinden? In deze handreiking beschrijven we vier bronnen die voor u van belang kunnen zijn als u genealogisch onderzoek doet in Rijnland.

Morgenboeken

Morgenboeken geven een overzicht van de landeigenaren en het aantal morgen (in Rijnland 0,86 hectare) land dat ze bezaten. Ze werden gebruikt voor het bepalen van waterschapsbelastingen, die namelijk werden omgeslagen naar het aantal morgen dat de aangeslagene bezat.

morgenboek, uitsnede

Polderrekeningen

De polderrekeningen in Rijnlands archief zijn vrij compleet en in prima conditie. Deze financiële jaaroverzichten zijn prachtige bronnen van informatie. Van veel rekeningen zijn de bijlagen bewaard. Dit zijn de ingediende facturen en de bewijzen van uitbetaalde bedragen.

polderrekening

Dossiers over bestuur en personeel

In veel archieven zijn inventarisnummers beschikbaar met informatie over personen die in dienst waren van de polders en waterschappen. Zo zijn er onder andere stukken te vinden over de secretaris-penningmeester, de bode, de molenaar en de machinist.

Oude foto personeel Rijnland

Collecties

Naast de fotocollectie zijn ook de kaartencollecties en de charters interessant. Rijnland bezit een aantal kaarten waar eigenaren van specifieke percelen zijn bijgeschreven. Daarbij zijn er ook enkele charters waarin particulieren hun perceel verkopen aan een andere partij.

fragment kaart Jan-Jansz

Wat is gedigitaliseerd en hoe is het toegankelijk?

Op de website zijn de collecties online beschikbaar en te raadplegen. Hieronder vallen onder andere de kaarten, charters, prenten en foto’s. Van het Oud Archief van Rijnland (1255-1857) zijn de belangrijkste documenten gedigitaliseerd.

gemaal

Contact

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken om de studiezaal te bezoeken, dan kunt u altijd contact opnemen met het archief van Rijnland via 071-3063071 of archief@rijnland.net.