Legger primaire waterkeringen

De legger primaire waterkeringen is een register waarin onder andere het volgende over alle duinen en primaire dijken in het beheergebied van Rijnland is opgenomen: de ligging, de vereiste afmetingen, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en wat dit onderhoud inhoudt.

In­zien leg­ger

Via de interactieve kaart kun je de vigerende legger inzien. De gegevens van de gekozen kering worden zichtbaar wanneer je inzoomt en op de desbetreffende kering klikt.

Het ac­tu­eel hou­den van de leg­ger

Het gebied verandert dagelijks. Dat geldt ook voor onze primaire waterkeringen. Er worden waterkeringen versterkt, aangepast of verlegd. We actualiseren de legger dan ook regelmatig. In 2022/2023 heeft de meest recente actualisatie plaatsgevonden.

Meer in­for­ma­tie en klopt er iets niet?

Onderaan deze pagina kun je de toelichting downloaden waarop de legger gebaseerd is.

Het is belangrijk dat alle informatie die in de legger is opgenomen correct is. Zie je iets dat niet klopt of heb je andere op- en aanmerkingen? We horen dit graag via het contactformulier. Ook kun je contact opnemen met ons Klantcontactteam via (071) 306 3535.