Legger primaire waterkeringen

De legger primaire waterkeringen is een register waarin onder andere het volgende over alle duinen en primaire dijken in het beheergebied van Rijnland is opgenomen: de ligging, de vereiste afmetingen, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en wat dit onderhoud inhoudt.

In­zien leg­ger

Via de interactieve kaart kunt u de vigerende legger inzien. De gegevens van de gekozen kering worden zichtbaar wanneer u inzoomt en op de desbetreffende kering klikt.

Het ac­tu­eel hou­den van de leg­ger

Het gebied verandert dagelijks. Dat geldt ook voor onze primaire waterkeringen. Er worden waterkeringen versterkt, aangepast of verlegd. We actualiseren de legger dan ook regelmatig. In 2022/2023 heeft de meest recente actualisatie plaatsgevonden.

Meer in­for­ma­tie en klopt er iets niet?

Onderaan deze pagina kunt u de toelichting downloaden waarop de legger gebaseerd is.

Het is belangrijk dat alle informatie die in de legger is opgenomen correct is. Ziet u iets dat niet klopt of heeft u andere op- en aanmerkingen? We horen dit graag via het contactformulier. Ook kunt u contact opnemen met ons Klantcontactteam via (071) 306 3535.