Legger regionale waterkeringen

De legger regionale waterkeringen is een register waarin onder andere het volgende over alle regionale dijken en kades in het beheergebied van Rijnland is opgenomen: de ligging, de vereiste afmetingen, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en wat dit onderhoud inhoudt.

Inzien legger

Via de interactieve kaart kunt u de vigerende legger inzien. De gegevens van de gekozen kering worden zichtbaar wanneer u inzoomt en op de desbetreffende kering klikt.

Het actueel houden van de legger

Het gebied verandert dagelijks. Dat geldt ook voor onze regionale waterkeringen. Er worden waterkeringen versterkt, aangepast of verlegd. We actualiseren de legger dan ook regelmatig. In 2022/2023 heeft de meest recente actualisatie plaatsgevonden.

Meer informatie? klopt er iets niet?

Onderaan deze pagina kunt u de uitgangspuntennota downloaden waarop de legger gebaseerd is.

Het is belangrijk dat alle informatie die in de legger is opgenomen correct is. Ziet u iets dat niet klopt of heeft u andere op- en aanmerkingen? We horen dit graag via het contactformulier. Ook kunt u contact opnemen met ons Klantcontactteam via (071) 306 3535.