watergang in polder

Onderhoud

Rijnland zorgt met onderhoud aan dijken en watergangen voor droge voeten en schoon water.

Rijnland staat voor droge voeten en schoon water. Dat is een hele kunst in een gebied dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Daarom onderhouden we elk jaar zorgvuldig de sloten, vaarten, meren, kanalen, plassen en dijken in ons beheergebied.

Onderhoud water

Voor goed waterbeheer is het belangrijk dat alle sloten, vaarten en kanalen (ook wel watergangen genoemd) goed worden onderhouden. Ze worden namelijk gebruikt voor de afvoer van water (in perioden met veel regen) en voor de aanvoer ervan (in droge tijden).

Meer over water

Onderhoud dijken

Rijnland en eigenaren van een stuk grond met een dijk (kade) zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud aan de dijken. Rijnland controleert de dijken elk jaar. Waar nodig worden dijken hersteld of verbeterd. Zo blijven we beschermd tegen overstromingen.

Meer over dijken