watergang in polder

Onderhoud

Twee meisjes fietsend op de dijk

Onderhoud dijken

Rijnland en eigenaren van een stuk grond met een dijk (kade) zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud aan de dijken. Rijnland controleert de dijken elk jaar. Waar nodig worden dijken hersteld of verbeterd. Zo blijven we beschermd tegen overstromingen.

schouw

Onderhoud water

Voor goed waterbeheer is het belangrijk dat alle sloten, vaarten en kanalen (ook wel watergangen genoemd) goed worden onderhouden. Ze worden namelijk gebruikt voor de afvoer van water (in perioden met veel regen) en voor de aanvoer ervan (in droge tijden).