afsluitbare fietsbrug Hillegom

Onderhoud water

Waarom onderhoud?

Rijnland staat voor 'Droge voeten en schoon water'. Dat vergt consequent onderhoud van de watergangen.

Droge voeten

Droge voeten in Rijnland, dat is een hele kunst. Alleen al omdat we grotendeels onder de zeespiegel liggen. Bovendien bestaan er flinke hoogteverschillen tussen gebieden die naast elkaar liggen, soms wel van meer dan vijf meter, en onze bodem daalt verder. Daarbij komt dat het veranderende klimaat grillig is; de ene keer brengt het droogte en de andere keer extreme buien. Het zal duidelijk zijn: de uitdaging om overal in Rijnland het water op een gewenst niveau (peil) te houden, wordt steeds groter.

Continu zijn onze gemalen aan het werk. Zij zijn verbonden met een netwerk van watergangen om het water te transporteren en te bergen. In natte perioden is het systeem nodig om het overtollige water af te voeren. In droge tijden juist om water aan te voeren.

Op de watergangen moeten we dan ook kunnen rekenen. Daarom onderhouden wij jaar in jaar uit de sloten, vaarten, meren, kanalen en plassen in ons beheersgebied. Zijn ze nog wel breed en diep genoeg voor het transport en de berging van water?

Schoon water

Schoon water, daarmee bedoelen we gezond water, van een goede kwaliteit. In ons dichtbevolkte en waterrijke gebied is dat van groot belang. Schoon water draagt bovendien bij aan een goede biodiversiteit, doordat het een prettige leefomgeving biedt voor allerlei levende soorten. Dat is in het voordeel van planten, dieren en mensen. De landbouw is gebaat bij schoon water, en wij kunnen er lekker in zwemmen, vissen of varen. Schoon water leeft.

Goed onderhoud

Droge voeten én schoon water betekent dat water moet kunnen stromen én leven.

Goed onderhoud van watergangen doet dan ook recht aan beide aspecten. Zodat er voldoende ruimte blijft voor het transport en de opslag van water. En zodat er aandacht is voor wat er leeft. Een win-winsituatie voor dier, plant en mens.

Rijnland controleert een à twee keer per jaar of watergangen en de aanliggende oevers voldoende zijn onderhouden. Deze controle heet de 'schouw'.

infographic onderhoud watergangen

Download de pdf van bovenstaande afbeelding.

Ben ik onderhoudsplichtig?

Wie de onderhoudsplichtige van een watergang is, kun je vinden in onze Legger oppervlaktewateren. Dit is een register waarin je onder andere vindt wie onderhoudsplichtig is voor gewoon en/of buitengewoon onderhoud. En wat deze onderhoudsplicht inhoudt.

Gewoon en buitengewoon onderhoud

De onderhoudsplichtige van een watergang is zowel verantwoordelijk voor het gewoon onderhoud als voor het buitengewoon onderhoud. Wat is wat?

watergang met molen op achtergrond

Waarom en hoe onderhouden?

Voor meer biodiversiteit (en stabielere oevers) is het goed om een deel van de planten in het water, langs de oever, te laten staan.

Zo min mogelijk verstoring van flora en fauna

Met droge voeten als een van onze hoofdtaken, kunnen wij nooit helemaal voorkomen dat er verstoring optreedt aan de flora en fauna in en om het water.

jonge eendjes

Schouw: wanneer?

Rijnland controleert een à twee keer per jaar of de watergangen en de aanliggende oevers voldoende zijn onderhouden: de schouw.