Onderhoudseisen watergang

Bent u de onderhoudsplichtige voor een watergang, dan is het handig als u weet wat u moet doen. Op deze pagina vertellen we u er meer over.

Overtollige waterplanten verwijderen

De aanwezigheid van te veel waterplanten, bijvoorbeeld riet, belemmert de aan- en afvoer van water. Maar vanuit ecologisch oogpunt is het juist wél wenselijk dat er waterplanten in wateren groeien. Zij dienen bijvoorbeeld als schuilplaats voor vissen en vogels.

Waar waterplanten c.q. begroeiingen geen belemmering vormen voor de aan- en afvoer van water, mag een gedeelte ervan blijven staan. Dit is afhankelijk van het type water (primair of overig) en de breedte van het water. In geen geval mag verlanding optreden (water wordt land).

verlande watergangen

Verlanding (water wordt land) mag in geen geval optreden.

Begroeiing wel of niet toegestaan

  • in overige wateren smaller dan 2 meter breeag geen begroeiing blijven staan.
  • in overige wateren vanaf 2 meter, mag aan elke oever 10% van de breedte aan planten blijven staan.
  • vanaf 6 meter, mag aan elke oever 20% van de breedte aan planten blijven staan. Dus in een overig water van 7 meter breed mag aan beide oevers 140 centimeter planten blijven staan. Zie ook onderstaand schema.    

Toelaatbare begroeiing in overige wateren

Categorie water        

Breedte oppervlaktewater op de waterlijn

Toelaatbare begroeiing

Overig

Tot 2 meter

Begroeiing in het natprofiel niet toegestaan

Overig

Vanaf 2 meter tot 6 meter

Begroeiing aan elke oever over 1/10 van de breedte van het oppervlaktewater toegestaan

Overig

Vanaf 6 meter

Begroeiing aan elke oever over 1/5 van de breedte van het oppervlaktewater toegestaan, met een maximum van 6 meter

Enkele voorbeelden

A. Begroeiing beperkt toegestaan: het water op foto 1 is ongeveer 9 meter breed. Omdat het een ‘overige watergang' is, van meer dan 2 meter breed en er minder dan  1,8 meter riet staat, mag het blijven staan. Wanneer het riet is aangegroeid tot meer dan 1,8 meter moet het te veel aan begroeiing worden verwijderd.

watergang met beperkte begroeing

Foto 1

B. Teveel aan begroeiing weghalen: de ‘overige watergang' op foto 2 is breder dan 3 meter, maar minder dan 6 meter. Er mag daarom in beperkte mate begroeiing aan elke oever blijven staan. Maar niet meer dan 10% (60 centimeter) van de breedte. Het teveel moet worden verwijderd. 

beperkte begroeiing

Foto 2

C. Begroeiing niet toegestaan: de ‘overige watergang' op foto 3 is minder dan 2 meter breed. Er mag dus geen riet blijven staan.

geen riet bij minder dan 2 meter

Foto 3

dicht begroeide watergang

Het schoonmaken van duikers

Een duiker verbindt twee watergangen met elkaar. Het is belangrijk dat duikers goed worden schoongehouden zodat het water voldoende kan blijven doorstromen. Alles wat er niet in thuishoort, moet worden verwijderd.

Het maaien en ophalen van ingetrapte/ingezakte waterkanten (foto 4 en 5)

Als waterkanten onvoldoende worden onderhouden kunnen ze inzakken. Dan komt er grond in de watergang terecht met verlanding tot gevolg. Om dit te voorkomen moeten waterkanten goed worden onderhouden. Het inzakken van waterkanten komt vaak voor in landelijk gebied. Vee drinkt en eet aan de waterkant en trapt zo de kanten in. Waterkanten kunnen ook vanzelf inzakken.

watergang weiland

Foto 4

overhangende begroeiing

Foto 5

Overhangende begroeiing verwijderen

Overhangende takken en andere begroeiing kunnen de onderhoudswerkzaamheden aan een watergang en doorstroming belemmeren. De eigenaar van het perceel waar de begroeiing op staat, is verplicht deze te verwijderen.

overhangende begroeiing bomen

Foto 6

Drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, gezonken voorwerpen, enzovoort (foto 7)

Alle voorwerpen die in het water liggen kunnen de doorstroming belemmeren en de waterberging verminderen. Wat niet in het water hoort, moet worden verwijderd

vuil in watergang

Foto 7

Drainagebuizen, duikers en hekken (foto 8)

Voor een goede doorstroming is het van belang het water bij drainagebuizen (buizen om overtollig water van een perceel mee af te voeren), voor duikers en ter hoogte van overhangende hekken goed schoon te houden. Begroeiing en vuil moeten daar worden weggehaald.

duiker in watergang

Foto 8

Voorbeelden uitgevoerd onderhoud

Overtollig riet

overtollig riet

Dichtgegroeid met planten

dichtgegroeid met planten

Overhangende takken

overhangendetakken

Dichtgegroeid met planten

dichtgegroeid met planten