Onderhoudseisen watergang

Ben je de onderhoudsplichtige voor een watergang? Dan is het handig als je weet wat je moet doen. Op deze pagina vertellen we er meer over.

Overtollige waterplanten verwijderen

De aanwezigheid van te veel waterplanten, bijvoorbeeld riet, belemmert de aan- en afvoer van water. Maar vanuit ecologisch oogpunt is het juist wél wenselijk dat er waterplanten in wateren groeien. Zij dienen bijvoorbeeld als schuilplaats voor vissen en vogels.

Waar waterplanten c.q. begroeiingen geen belemmering vormen voor de aan- en afvoer van water, mag een gedeelte ervan blijven staan. Dit is afhankelijk van het type water (primair of overig) en de breedte van het water. In geen geval mag verlanding optreden (water wordt land).

Verlanding (water wordt land) mag in geen geval optreden.

Verlanding (water wordt land) mag in geen geval optreden.

Begroeiing wel of niet toegestaan

  • in overige wateren smaller dan 2 meter breed mag geen begroeiing blijven staan.
  • in overige wateren vanaf 2 meter, mag aan elke oever 10% van de breedte aan planten blijven staan.
  • vanaf 6 meter, mag aan elke oever 20% van de breedte aan planten blijven staan. Dus in een overig water van 7 meter breed mag aan beide oevers 140 centimeter planten blijven staan. Zie ook onderstaand schema.    
Begroeiing wel of niet toegestaan
Categorie water Breedte oppervlaktewater op de waterlijn Toelaatbare begroeiing
Overig Tot 2 meter Begroeiing in het natprofiel niet toegestaan
Overig Vanaf 2 meter tot 6 meter Begroeiing aan elke oever over 1/10 van de breedte van het oppervlaktewater toegestaan
Overig Vanaf 6 meter Begroeiing aan elke oever over 1/5 van de breedte van het oppervlaktewater toegestaan met een maximum van 6 meter

Enkele voorbeelden

A. Begroeiing beperkt toegestaan: het water op foto 1 is ongeveer 9 meter breed. Omdat het een ‘overige watergang' is, van meer dan 2 meter breed en er minder dan  1,8 meter riet staat, mag het blijven staan. Wanneer het riet is aangegroeid tot meer dan 1,8 meter moet het te veel aan begroeiing worden verwijderd.

het water op deze foto is ongeveer 9 meter breed. Omdat het een overige watergang is, van meer dan 2 meter breed en er minder dan  1,8 meter riet staat, mag het blijven staan. Wanneer het riet is aangegroeid tot meer dan 1,8 meter moet het te veel aan begroeiing worden verwijderd.

Foto 1

B. Teveel aan begroeiing weghalen: de ‘overige watergang' op foto 2 is breder dan 3 meter, maar minder dan 6 meter. Er mag daarom in beperkte mate begroeiing aan elke oever blijven staan. Maar niet meer dan 10% (60 centimeter) van de breedte. Het teveel moet worden verwijderd. 

de overige watergang op deze foto is breder dan 3 meter, maar minder dan 6 meter. Er mag daarom in beperkte mate begroeiing aan elke oever blijven staan. Maar niet meer dan 10% (60 centimeter) van de breedte. Het teveel moet worden verwijderd.

Foto 2

C. Begroeiing niet toegestaan: de ‘overige watergang' op foto 3 is minder dan 2 meter breed. Er mag dus geen riet blijven staan.

geen riet bij minder dan 2 meter breed. Sloot of foto voldoet aan de eisen

deze sloot is dichtgegroeid met riet en voldoet niet aan de eisen omdat deze minder dan 2 meter breed is. Dan mag er geen riet blijven staan

Foto 3

Het schoonmaken van duikers

Een duiker verbindt twee watergangen met elkaar. Het is belangrijk dat duikers goed worden schoongehouden zodat het water voldoende kan blijven doorstromen. Alles wat er niet in thuishoort, moet worden verwijderd.

Het maaien en ophalen van ingetrapte/ingezakte waterkanten (foto 4 en 5)

Als waterkanten onvoldoende worden onderhouden kunnen ze inzakken. Dan komt er grond in de watergang terecht met verlanding tot gevolg. Om dit te voorkomen moeten waterkanten goed worden onderhouden. Het inzakken van waterkanten komt vaak voor in landelijk gebied. Vee drinkt en eet aan de waterkant en trapt zo de kanten in. Waterkanten kunnen ook vanzelf inzakken.

Watergang in een weiland. De sloot is keurig schoongemaakt.

Foto 4

overhangende begroeiing bij een sloot in een weiland

Foto 5

Overhangende begroeiing verwijderen

Overhangende takken en andere begroeiing kunnen de onderhoudswerkzaamheden aan een watergang en doorstroming belemmeren. De eigenaar van het perceel waar de begroeiing op staat, is verplicht deze te verwijderen.

overhangende begroeiing bomen

Foto 6

Drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, gezonken voorwerpen, enzovoort (foto 7)

Alle voorwerpen die in het water liggen kunnen de doorstroming belemmeren en de waterberging verminderen. Wat niet in het water hoort, moet worden verwijderd

vuil in watergang. Dit kan de doorstroming belemmeren en moet worden verwijderd.

Foto 7

Drainagebuizen, duikers en hekken (foto 8)

Voor een goede doorstroming is het van belang het water bij drainagebuizen (buizen om overtollig water van een perceel mee af te voeren), voor duikers en ter hoogte van overhangende hekken goed schoon te houden. Begroeiing en vuil moeten daar worden weggehaald.

duiker in watergang die is volgegroeid met kroos. De begroeiing moet worden verwijderd.

Foto 8