AWZI Zwanenburg

Belastingen

Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Dat geld verkrijgen we door het innen van waterschapsbelasting. De belasting die u betaalt, is opgedeeld in twee categorieën: zuiveringsheffing en watersysteemheffing.

Zuiveringsheffing

Met de opbrengst van de zuiveringsheffing zuiveren we al het afvalwater uit woningen en bedrijven (zo'n 136 liter water per persoon per dag!). Het water uit toilet, gootsteen en douche (en uit de putjes in de straat) komt op de riolering uit en komt vervolgens bij onze zuiveringsinstallaties terecht. Daar wordt het milieuvriendelijk schoongemaakt en daarna geloosd op het oppervlaktewater (plassen, rivieren en vaarten).

Watersysteem­heffing

Met de opbrengst van de watersysteemheffing financieren we het onderhoud aan duinen, dijken en kades, zodat ons land goed beschermd is tegen te hoog water. Bovendien zorgen we met gemalen dat we precies de juiste hoeveelheid water in ons gebied hebben: huizen en kelders komen ook bij veel regenval niet onder water te staan en als het juist weinig regent zorgen we dat de bodem niet verdroogt. Ook de waterkwaliteit houden we op orde.

Tarieven zuiverings- en verontreinigingsheffing
Tarief 2021 Tarief 2022
Verontreinigingsheffing per vervuilingseenheid € 64,60 € 65,85
Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid € 64,60 € 65,85
Tarieven watersysteemheffing
Tarief 2021 Tarief 2022
Ingezetenenomslag per woonruimte € 109 € 110,00
Omslag gebouwd van de WOZ-waarde 0,0217% 0,0208%
Omslag ongebouwd overig per hectare € 86,90 € 87,50
Omslag ongebouwd natuurterrein per hectare € 4,00 € 4,00
Omslag ongebouwd wegen per hectare € 434,50 € 437,50

De tarieven worden door Rijnland vastgesteld.

De zorg voor droge voeten en schoon water

Waterschappen ontvangen geen geld van het rijk. Om alles te kunnen bekostigen, zijn inkomsten uit belastingen noodzakelijk. Het zorgen voor droge voeten en schoon water wordt steeds duurder. We kunnen niet voorkomen dat deze kostenstijging doorwerkt in de tarieven (Rijnland heeft geen winstoogmerk). Om de tariefverhoging binnen aanvaardbare grenzen te houden, voeren we taken op een zo efficiënt mogelijke manier uit. Ook zoeken we voortdurend naar kostenbesparende samenwerking met andere overheden. Zo werken we met gemeenten samen aan afvalwaterbehandeling en is met een aantal buurwaterschappen één uitvoerende dienst gevormd voor muskusrattenbeheer.

Belasting­samenwerking Gouwe-Rijnland

Rijnland heeft de heffing en invordering van de waterschapsbelasting uitbesteed aan Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). U ontvangt de aanslag voor waterschapsbelasting niet meer rechtstreeks van Rijnland, maar van de BSGR.

Digitale balie

Via MijnBSGR van de BSGR kunt alles regelen omtrent de waterschapsbelastingen:

  • machtiging voor automatische incasso aanvragen, wijzigen en intrekken
  • kwijtschelding aanvragen
  • bezwaar indienen
  • uw aanslagen bekijken
  • uw WOZ-gegevens inzien
  • betalingen raadplegen
  • status van uw aanvraag of bezwaar bekijken
  • andere wijzigingen doorgeven, m.u.v. gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) , zoals een adreswijziging of verandering van naam. Deze dient u door te geven aan de gemeente. De gemeente geeft de adreswijziging door aan de BSGR. U hoeft Rijnland of de BSGR dus geen adreswijziging te sturen.

Om gebruik te maken van de digitale balie heeft u uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de waterschapsbelastingen, kijk dan bij de veelgestelde vragen op de website van BSGR. BSGR is gevestigd op de Lammenschansweg 144 in Leiden. Telefoonnummer: (071) 525 62 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 16.00 uur) en via www.bsgr.nl/contact . Het postadres van BSGR: Postbus 1141, 2302 BC in Leiden.