AWZI Haarlem waarderpolder

Slibvergisten

Van slib naar slim.

In onze afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) maken we van afvalwater schoon water. Bij het zuiveren blijft vieze drab achter; slib. Dat slib zagen we eerst als afval. Het blijkt echter een hele waardevolle grondstof, waar we biogas van maken. Hoe dat in zijn werk gaat?

Slibindikker

We verzamelen het natte slib en brengen dit naar de slibindikker. Een enorme kuip, waarin zoveel mogelijk water uit het slib wordt gehaald. Wat er overblijft is een stevige dikke modderbrij.

Slib wordt biogas

Dat ingedikte slib gaat naar een vergistingstoren op het terrein van de AWZI. Daarin houden we het slib 30 dagen lang op een temperatuur van 33° C. In die tijd ‘vergist’ het slib, waarbij biogas vrijkomt. Dit gas gebruiken wij weer als duurzame brandstof voor een deel van de machines op de AWZI. Blijft er meer biogas over dan we zelf kunnen gebruiken? Dat kunnen we verkopen, bijvoorbeeld voor stadsverwarming. Daarover zijn we met diverse partijen in gesprek. En samen met andere waterschappen en de overheid zijn we bezig met de ontwikkeling van een energiefabriek.

Persen en verbranden

Het slib dat na 30 dagen uit de vergistingstoren komt, persen we samen. Zo halen we het laatste water eruit. Daarna is er nog maar zo’n 10% van het slib over. Dit brengen we in speciale geurvrije vrachtwagens naar afvalverbrander HVC in Dordrecht. Bij de verbranding van het slib komt stoom vrij. Dat gebruiken ze daar weer om hun rioolslib te drogen én om elektriciteit op te wekken. Ook weer heel duurzaam.

Afval naar energie

Bij Rijnland werken we hard aan een wereld waarin afval niet meer bestaat. Dat doen we door onze installaties en werkwijze te vergroenen én door anders om te gaan met afval, zoals ons slib. Van slib naar slim; één letter maakt een wereld van verschil.