Piekberging Haarlemmermeer

Piekberging Haarlemmermeer

In het centrale deel van het Rijnlandse gebied bestaat er een risico op wateroverlast. Het gebied rondom de Kagerplassen ligt namelijk het verst verwijderd van de vier Rijnlandse boezemgemalen. Om te voorkomen dat de watergangen overlopen of in het ergste geval kades doorbreken door te hoge waterstanden, is het noodzakelijk in de zuidpunt van de Haarlemmermeerpolder een piekberging te realiseren. De verwachting is dat de piekberging gemiddeld eens in de 15 jaar wordt ingezet om overtollig water te bergen.

Wat is een piekberging en hoe werkt het?

De piekberging wordt gebruikt wanneer bij extreme regenval het water niet snel genoeg weggepompt kan worden naar het buitenwater, zoals de Noordzee. Om wateroverlast en overstroming van dijken te voorkomen kan tijdelijk 1 miljoen kubieke meter water in deze piekberging worden opgeslagen. Het water stroomt dan vanuit de Ringvaart in de lager gelegen polder en wordt tijdelijk opgevangen in een gebied dat omringd is door een dijk. De verwachting is dat dit gemiddeld eens in de 15 jaar nodig is.

Als de piekberging ingezet wordt, dan moet als eerst de piekberging leeg zijn van vee. Dit moet binnen een paar uur gebeuren. Als de piekberging leeg is van het vee, dan wordt de opening aan de Ringvaart geopend. Het water stroomt op de manier de woelkom in. De woelkom is een soort betonnen kelder waarin het water zijn snelheid verliest. Het water kan vervolgens rustig en verdeeld verder de piekberging in stromen tot 2 meter boven het grasland. De piekberging is in 24 uur gevuld.

Zodra het gevaar geweken is, wordt de piekberging weer geleegd. Dit gebeurt door de piekberging aan de achterkant open te zetten, zodat het rustig leeg kan lopen via de polder. Poldergemaal Leeghwater wat op steenworp afstand zit, pompt het water weer terug de ringvaart in. Dit duurt ongeveer 5 dagen. Als de piekberging weer leeg en schoon is, wordt het grasland weer in gebruik genomen door de boeren in het gebied.

piekberging haarlemmermeer animatie

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

In een reeks van video's geven wij graag uitleg over het nut en noodzaak van de aanleg van deze piekberging.

Waarom deze locatie? 

De Haarlemmermeerpolder vormt de meest optimale locatie voor een piekberging. Dit komt doordat de polder een diepe ligging heeft waarmee er met relatief weinig oppervlakte veel water kan worden geborgen. Daarnaast komt er in dit gebied veel boezemwater bij elkaar waardoor het opgevangen water weer eenvoudig kan worden afgevoerd. De piekberging wordt 67 hectare groot, ongeveer twee meter hoog en kan één miljoen kubieke meter water bergen.

Stand van zaken

Binnen het project hebben we de mijlpaal technisch gereed bereikt. Dit houdt in dat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Zodra de dijken voldoende begroeid zijn met gras wordt er een proefinzet gedaan. Dit wil zeggen dat de piekberging een keer wordt gevuld en geleegd. Dit doen we om er zeker van te zijn dat alles werkt. De verwachting is dat de proefinzet in het najaar van 2024 gedaan wordt.

Timelapse Piekberging Haarlemmermeer

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Subsidie

Er is voor dit een Europese subsidie verstrekt in het kader van het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Deze subsidie is door de Provincie Noord-Holland namens de Europese Unie verstrekt.

europese subsidie.jpeg

Meer informatie?

Heeft u vragen over de piekberging Haarlemmermeer? Neem dan contact op met het klantencontactteam van het hoogheemraadschap van Rijnland, via telefoonnummer 071-306 3535.

Blijf ons volgen

Voor actuele informatie over de uitvoering van het project, volg ons via de BouwApp
bouwapp