piekberging Haarlemmermeer

Piekberging Haarlemmermeer

In het centrale deel van het Rijnlandse gebied bestaat er een risico op wateroverlast. Het gebied rondom de Kagerplassen ligt namelijk het verst verwijderd van de vier Rijnlandse boezemgemalen. Om te voorkomen dat de watergangen overlopen of in het ergste geval kades doorbreken door te hoge waterstanden, is het noodzakelijk in de zuidpunt van de Haarlemmermeerpolder een piekberging te realiseren. De verwachting is dat de piekberging gemiddeld eens in de 15 jaar wordt ingezet om overtollig water te bergen.

Waarom deze locatie

De Haarlemmermeerpolder vormt de meest optimale locatie voor een piekberging. Dit komt doordat de polder een diepe ligging heeft waarmee er met relatief weinig oppervlakte veel water kan worden geborgen. Daarnaast komt er in dit gebied veel boezemwater bij elkaar waardoor het opgevangen water weer eenvoudig kan worden afgevoerd. De piekberging wordt 67 hectare groot, ongeveer twee meter hoog en kan één miljoen kubieke meter water bergen.

Stand van zaken

In de zomer van 2020 is het project gegund aan Combinatie Leeghwater, bestaande uit een samenwerking tussen Van Hattum en Blankevoort, KWS en JdB Groep. Samen met de aannemer is het ontwerp verder uitgewerkt en zijn de eerste grondwerkzaamheden in de Haarlemmermeer van start gegaan. De komende periode worden de contouren van de toekomstige dijk in het land goed zichtbaar. Momenteel wordt hard gewerkt aan het verkrijgen van de vergunningen voor de inlaat, uitlaat en bruggen. Voor deze piekberging is een POP-3 subsidie verkregen vanuit de Europese Unie.

Meerradio interviewt Femke Kaptein (omgevingsmanager van Rijnland) over de piekberging Haarlemmermeer naar aanleiding van de overstromingen in Limburg, Duitsland en Belgie.

piekberging Haarlemmermeer

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

piekberging haarlemmermeer video still

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

In een reeks van video's geven wij graag uitleg over het nut en noodzaak van de aanleg van deze piekberging.

bouwapp logo

Blijf ons volgen

Voor actuele informatie over de uitvoering van het project, volg ons via de BouwApp

Hoe werkt een piekberging? 

Onderstaande video toont hoe de piekberging Haarlemmermeer werkt.

piekberging haarlemmermeer animatie

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Subsidie

De provincie Noord-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Aanleg waterberging Haarlemmermeerpolder” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). 

europese subsidie.jpeg

Meer informatie?

Heeft u vragen over de piekberging Haarlemmermeer? Neem dan contact op met het klantencontactteam van het hoogheemraadschap van Rijnland, via telefoonnummer 071-306 3535 of via piekberginghmr@rijnland.net . U kunt dit mailadres ook gebruiken om aan te geven dat u de nieuwsbrief in het vervolg in uw mailbox wilt ontvangen.