Sluizen Halfweg

Uitbreiding waterdoorvoer Sluisjes Halfweg

In Halfweg moet een grotere waterdoorvoer worden gemaakt ter plaatse van de drie sluisjes ter hoogte van de Oude Haarlemmerstraatweg tussen het NS station en de Dubbele Buurt. Deze sluisjes hebben inmiddels hun oorspronkelijke sluisfunctie verloren en hebben nu, samen met de tussengelegen eilanden, vooral een historische waarde. Ze zijn daarom opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst.

screenshot-video-halfweg

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Klimaatverandering

Het klimaat verandert sneller dan was voorspeld. De extreme regenbuien die het KNMI in 2050 had verwacht, zijn nu al werkelijkheid. Door die hoosbuien neemt de kans op wateroverlast toe. Rijnland heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen geïnvesteerd in noodzakelijke maatregelen, zoals de capaciteitsuitbreiding van gemalen, en de uitbreiding van piekbergingen. Dit watersysteem loopt echter tegen zijn grenzen aan, waardoor extra ingrepen in de omgeving nodig zijn.

Een van deze ingrepen is dus nodig in Halfweg. De afvoer van water uit o.a. de Haarlemmermeerpolder naar het Noordzeekanaal verloopt via de sluisjes bij Halfweg. Zij vormen een flessenhals in de waterafvoer naar het boezemgemaal, dat verderop is gelegen in Zijkanaal F. Dit boezemgemaal pompt water naar het Noordzeekanaal en kan op dit moment niet optimaal worden ingezet. Als het gemaal draait dan daalt het waterpeil in Zijkanaal F te snel doordat water niet snel genoeg wordt aangevoerd via de sluisjes. Dit wordt ook goed gemerkt door woonbooteigenaren. In de praktijk gebeurt het zelfs dat één van de drie pompen in het gemaal tijdelijk uitgezet moet worden.

Nieuwe functie sluizencomplex

Om dit knelpunt op te lossen moet de doorstroomcapaciteit van het sluizencomplex aanzienlijk worden vergroot. Met het oog op de monumentale status van de sluisjes en de tussenliggende eilanden kan niet zomaar een deel van het sluizencomplex worden verwijderd. Daarnaast zijn de monumentale sluisjes aan restauratie toe. Vergroting van de waterdoorvoer met behoud en restauratie van het monument is daarom een ingewikkeld vraagstuk. Het is de bedoeling dat een goede waterdoorvoer voor de toekomst wordt gegarandeerd, maar ook dat het sluizencomplex straks mooier, veiliger en beter wordt!

Voorlopig ontwerp gereed

Samen met het architectenbureau TAK en ingenieursbureau IV-Infra heeft Rijnland een voorlopig ontwerp gemaakt. In het ontwerp is een onderdoorgang opgenomen onder het oostelijk eiland en zijn plannen uitgewerkt voor de conservering van het monument.

schets sluisjes halfweg

In november 2021 wordt de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. In de aanloop naar deze aanvraag zijn gemeente Haarlemmermeer en de erfgoedcommissie nauw betrokken bij de planvorming.

Informatieavond voor belanghebbenden

Op 7 oktober heeft een informatieavond plaatsgevonden. Aanwezig waren bewoners van Halfweg, woonbootbewoners van het zijkanaal F, leden van de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg en leden van de Stichting Historisch Halfweg. In de huiskamer van het Dorpshuis zijn de plannen getoond om een onderdoorgang te bouwen onder het oostelijke sluiseiland. Getoond werd hoe het sluizencomplex wordt geconserveerd en hoe het beeld van het complex beter zichtbaar wordt in de directe omgeving.