spaarndam Topview

Sluizen Spaarndam

Sluizen zijn nodig om het oppervlaktewater in en rondom Spaarndam goed te beheren.

Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van waterkeringen en waterkerende kunstwerken, zoals de sluizen in Spaarndam.

Projectplanning

De werkzaamheden worden vanaf 2021 uitgevoerd. Stap voor stap, dus sluis voor sluis. We starten 13 september 2021 met de Kolksluis. Na de renovatie van de Kolksluis gaan we verder met de Boezemsluis en de Woerdersluis. We eindigen met werkzaamheden aan een duiker in de IJdijk.

Kolksluis

Rijnland gaat de kademuren en de sluisdeuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. Op een later moment worden ook de sluishoofden van de Kolksluis aangepakt.

Spaarndam Topview

Stapsgewijze aanpak

De Kolksluis, de Woerdersluis, de Boezemsluis en de duiker bij gemaal ‘de oude Spaarndammer’ liggen in de Spaarndammerdijk/IJdijk en maken deel uit van een waterkering. Ze moeten voldoen aan de veiligheidsnormen zoals gesteld zijn door het Rijk. Uit de laatste inspectieronde blijkt dat de monumentale sluizen in de dorpskern van Spaarndam op bepaalde onderdelen niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Daarom worden werkzaamheden aan deze kunstwerken voorbereid en uitgevoerd.

Uw mening telt

Voor een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van het onderhoud is informatie uit de omgeving belangrijk. Meld u daarom aan voor het online tevredenheidspanel.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met het Omgevingsteam via e-mail spaarndam@rijnland.net of met het Klant Contact Team via telefoonnummer 071 306 35 35.

Alle luchtfoto’s zijn geleverd door Topview