spaarndam Topview

Sluizen Spaarndam

Sluizen zijn nodig om het oppervlaktewater in en rondom Spaarndam goed te beheren.

Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van waterkeringen en waterkerende kunstwerken, zoals de sluizen in Spaarndam.

Projectplanning

De werkzaamheden worden vanaf 2021 uitgevoerd. Stap voor stap, dus sluis voor sluis. We zijn 13 september 2021 met de Kolksluis gestart. De kademuren en de binnendeuren van de Kolksluis zijn al vervangen. In een volgende fase volgen de sluishoofden. Daarnaast gaan we met de Woerdersluis en de Boezemsluis aan de slag. We eindigen met werkzaamheden aan een duiker in de IJdijk.

Woerdersluis

Rijnland gaat de Woerdersluis in Spaarndam herstellen. Meer informatie over de noodzaak en de planning volgt binnenkort.
woerdersluis

Kolksluis

Rijnland heeft de kademuren en de sluisdeuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. Op een later moment worden ook de sluishoofden van de Kolksluis aangepakt.
kolksluis

Stapsgewijze aanpak

De Kolksluis, de Woerdersluis, de Boezemsluis en de duiker bij gemaal ‘de oude Spaarndammer’ liggen in de Spaarndammerdijk/IJdijk. Ze maken deel uit van een waterkering. Ze moeten voldoen aan de veiligheidsnormen zoals gesteld zijn door het Rijk. Uit inspecties in 2019 bleek dat de monumentale sluizen in de dorpskern van Spaarndam op bepaalde onderdelen niet aan deze normen voldeden. Daarom worden werkzaamheden aan deze kunstwerken stapsgewijs voorbereid en uitgevoerd. De kademuren en binnendeuren van de Kolksluis zijn het afgelopen jaar vernieuwd. De sluishoofden volgen nog. Ook pakken we binnenkort het herstel van de Woerdersluis en onderhoud aan de Boezemsluis op.

Uw mening telt

Voor een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van het onderhoud is informatie uit de omgeving belangrijk. Meld u daarom aan voor het online tevredenheidspanel.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met het Omgevingsteam via e-mail spaarndam@rijnland.net of met het Klant Contact Team via telefoonnummer 071 306 35 35.

Alle luchtfoto’s zijn geleverd door Topview