Muskusrattenbeheer

Rijnland werkt aan uw veiligheid. Wij zorgen voor een systeem van dijken, oevers, sloten, stuwen en gemalen die nodig zijn om dit gebied droog te houden. Dit hele systeem is gevoelig voor schade van muskus- en beverratten.

In de wet is vastgelegd dat waterschappen alle dijken, oevers en kanalen moeten beschermen tegen schade van muskus- en beverratten. Deze schade is op dit moment alleen te voorkomen door de muskus- en beverratten te vangen en de populatie zo klein mogelijk te houden.

plaatsen-vlaggetjes.jpg

Het speuren naar en vangen van muskusratten vergt vakkennis. Opleiding, aansturing en uitvoering hebben zes waterschappen gebundeld in één organisatie: Muskusrattenbeheer.

open-gegraven.jpg

Muskusrattenbeheer werkt in de beheergebieden van Hollands Noorderkwartier, Amstel, Gooi en Vecht, Rijnland, Delfland,  Schieland en de Krimpenerwaard en De Stichtse Rijnlanden. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meldt dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of via de telefoon 030 63 45 756. 

Bekijk het filmpje over een alternatieve methode voor het vangen van de muskusrat.

muskusratten video stil

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Check hier welke rat u heeft gezien: muskusrattenbestrijding