Awzi Haarlem Waarderpolder

AWZI Haarlem Waarderpolder

In Haarlem Waarderpolder staat één van de grootste zuiveringen van Rijnland. Hier zuiveren en transporteren wij afvalwater van zo’n 250.000 huishoudens en bedrijven uit Haarlem, Spaarndam, Bloemendaal, Zandvoort en Aerdenhout. Wij zorgen voor schoon water wat weer terug kan naar de natuur. Ook is dit afvalwater een bron van energie en grondstoffen. Om in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en voorbereid te zijn op de toekomst, blijft Rijnland de zuivering verbeteren. In de periode van januari 2022 t/m december 2022 werkt Rijnland aan de renovatie van de tweede slibvergistingstoren.

Waarom is deze renovatie nodig

Op de zuivering wordt het restproduct wat overblijft na het zuiveren van het water verwerkt. Dit noemen wij slib. Door het slib te drogen in de voorindikkers en te vergisten in de torens komt biogas vrij. Daarna wordt het slib afgevoerd naar onze partner, afvalverwerker HVC, waar het verder wordt verwerkt naar energie en grondstoffen. Met de renovatie blijven wij de slibverwerking verbeteren.