Awzi Haarlem Waarderpolder

AWZI Haarlem Waarderpolder

In Haarlem Waarderpolder staat één van de grootste zuiveringen van Rijnland. Hier zuiveren en transporteren wij afvalwater van zo’n 224.000 huishoudens en bedrijven uit Haarlem, Spaarndam, Bloemendaal, Zandvoort en Aerdenhout.

Wij zorgen voor schoon water wat weer terug kan naar de natuur. Ook is dit afvalwater een bron van energie en grondstoffen. Om in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en voorbereid te zijn op de toekomst, blijft Rijnland de zuivering verbeteren. De komende jaren werkt Rijnland een duurzame, nieuwe zuivering (tot 2029).

Over de zuivering

Werkzaamheden

Rijnland werkt deze periode (tot 2029) aan het uitbreiden en verbeteren van het zuiveringsproces. Dit is nodig om te voldoen aan de nieuwe eisen voor de waterkwaliteit en de groei van het aantal inwoners en bedrijven in de regio. Deze werkzaamheden bestaan uit verschillende onderdelen. Tot 2029 wordt gewerkt aan een nieuwe zuivering in Haarlem Waarderpolder.

Zo kunnen wij meer afvalwater verwerken naar nóg schoner water en kunnen wij meer slib, het restproduct van afvalwater, omzetten naar biogas. Hierbij hebben wij oog voor een duurzame installatie, het opwekken van energie en het beperken van uitstoot.

Over de werkzaamheden

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Nieuws

  • Persbericht: Definitief plan vernieuwing AWZI Haarlem Waarderpolder vastgesteld!

    Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan het uitbreiden en vernieuwen van de AWZI Haarlem Waarderpolder. Dit is nodig om te voldoen aan de nieuwe eisen voor de waterkwaliteit en de groei van het aantal inwoners en bedrijven in de regio. Voor dit project is het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Met het voorkeursalternatief is de inhoud van het project vastgesteld, dit wordt verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. Het is een belangrijke stap richting de vernieuwing van de waterzuivering.

Veelgestelde vragen

Deze vragen gaan over de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder (AWZI HWP), gevestigd aan de A. Hofmanweg 8, 2031 BH in Haarlem. Er worden de komende jaren de nodige werkzaamheden verricht.

Contact

Klantcontactteam

Telefoonnummer
071 306 3535