Haarlem Waarderpolder

Historie

De bouw van de eerste afvalwaterzuiveringsinstallatie van Haarlem is gestart in de zomer van 1965

Achtergrond

De afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder is een van de grootste en oudste zuiveringen van het Hoogheemraadschap van Rijnland

Nieuwbouw

Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil op het huidige terrein in de Haarlem Waarderpolder een nieuwe AWZI bouwen