Awzi Haarlem Waarderpolder

AWZI Haarlem Waarderpolder

In Haarlem Waarderpolder staat één van de grootste zuiveringen van Rijnland. Hier zuiveren en transporteren wij afvalwater van zo’n 224.000 huishoudens en bedrijven uit Haarlem, Spaarndam, Bloemendaal, Zandvoort en Aerdenhout.

Wij zorgen voor schoon water wat weer terug kan naar de natuur. Ook is dit afvalwater een bron van energie en grondstoffen. Om in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en voorbereid te zijn op de toekomst, blijft Rijnland de zuivering verbeteren. Deze periode en de komende jaren werkt Rijnland aan de renovatie van de tweede slibvergistingstoren (jaar 2022) en een duurzame, nieuwe zuivering (tot 2029).

Over de zuivering

Werkzaamheden

Rijnland werkt deze periode (tot 2029) aan het uitbreiden en verbeteren van het zuiveringsproces. Dit is nodig om te voldoen aan de nieuwe eisen voor de waterkwaliteit en de groei van het aantal inwoners en bedrijven in de regio. Deze werkzaamheden bestaan uit verschillende onderdelen. In 2022 wordt gewerkt aan de renovatie van de tweede slibvergistingstoren. Daarnaast wordt tot 2029 gewerkt aan een nieuwe zuivering in Haarlem Waarderpolder.

Zo kunnen wij meer afvalwater verwerken naar nóg schoner water en kunnen wij meer slib, het restproduct van afvalwater, omzetten naar biogas. Hierbij hebben wij oog voor een duurzame installatie, het opwekken van energie en het beperken van uitstoot.

Over de werkzaamheden

Veelgestelde vragen

Deze vragen gaan over de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder (AWZI HWP), gevestigd aan de A. Hofmanweg 8, 2031 BH in Haarlem. Er worden de komende jaren de nodige werkzaamheden verricht.

Veelgestelde vragen

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren